Ansatte

Sokneprest Arnulf Sandvik Sokneprest: Arnulf Sandvik
as794@kirken.no
Mob: 416 75 653

Vikarprest Svante Havåg Vikarprest: Svante Havåg
sh226@kirken.no
Mob: 922 47 639

Administrasjonsleder Solveig Sjursæther Administrasjonsleder: Solveig Sjursæther
ss664@kirken.no
Tlf: 55 30 81 33

Kantor Mariko Takei Myksvoll Kantor: Mariko Takei Myksvoll
mm857@kirken.no
Tlf: 55 30 81 34

Menighetspedagog Heidi Hege Husevåg Menighetspedagog: Heidi Hege Husevåg
hh682@kirken.no
Mob: 971 45 964

Menighets-kirketjener Annicken Gildernes Menighets-kirketjener: Annicken Gildernes
ag263@kirken.no
Tlf: 55 30 81 35

Helge-kirketjenere: William Udvid, Lillian Haugereide

 
Menighetsrådet

Menighetsrådsleder Ragnvald Jakobsen Leder for menighetsrådet: Ragnvald Jakobsen
Mob: 901 10 863

Menighetens organisasjonsnr: 976994221

Menighetens bankgiro: 5083 05 65067

Menighetens e-post: lovstakksiden.menighet.bergen@kirken.no

Utleie av lokaler: utleie.lovstakksiden.bergen@kirken.no